ERP tizim

To'lovlarni qabul qilish tizimi

ERP tizim

Maqsad  

"Fido Business Suite" korporativ boshqaruv tizimi korxonaning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan, xususan:

korxonaning barcha bo‘linmalarini o‘z ichiga olgan yagona axborot makonini yaratish va yagona markazlashtirilgan ma’lumotlar bazasini yuritish;
bir nechta bosh kitoblarni yuritish imkoniyati bilan yagona ma'lumotlar bazasida buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish;
murakkab ko'p bosqichli tuzilishga ega bo'lgan butun korxona uchun yagona hisoblar rejasini yaratish;
korxonaning moliya-xo'jalik faoliyatini markazlashtirilgan boshqarish va nazorat qilishni avtomatlashtirish;
korxonaning kreditorlik va debitorlik qarzlarini hisobga olishni avtomatlashtirish;
korxonaning asosiy vositalari va nomoddiy aktivlari hisobini avtomatlashtirish;
xodimlarni boshqarish va ish haqini hisoblashni avtomatlashtirish uchun;
inventarizatsiyani boshqarishni avtomatlashtirish;
xaridlarni boshqarishni avtomatlashtirish;
byudjet ijrosini nazorat qilishni avtomatlashtirish;
sotishni boshqarishni avtomatlashtirish;
korxona xarajatlarini hisobga olish va operatsion xarajatlarni avtomatlashtirish;
majburiy hisobotlarni shakllantirish jarayonlarini avtomatlashtirish;
analitik hisobotlarni yaratish jarayonlarini avtomatlashtirish.

Yechilishi kerak bo'lgan muammolar

Loyihani amalga oshirish natijasida quyidagi asosiy maqsadlarga erishildi:

korxonaning moliya-xo'jalik faoliyatining markazlashtirilgan hisobini yuritish;
korxona resurslarini moslashuvchan, samarali va samarali boshqarishni ta'minlash uchun hisoblar rejasining turli bo'limlari bo'yicha korxonaning moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha tahliliy hisobotlarni shakllantirish;
barcha darajadagi boshqaruv xodimlarining to'liq va o'z vaqtida xabardorligini ta'minlash;
alohida tarkibiy bo'linmalar sharoitida ham, butun korxona bo'ylab pul mablag'lari va inventar resurslarining harakati to'g'risidagi dolzarb ma'lumotlarga tezkor kirish;
standart va tahliliy hisobotlarni yaratish uchun zarur bo'lgan vaqtni qisqartirish;
hisobot davrlarini yopish uchun zarur bo'lgan vaqtni qisqartirish;
birlashtirish va alohida birlik uchun ham, umuman korxona uchun ham balansni shakllantirish uchun zarur bo'lgan vaqtni qisqartirish;
NASga muvofiq normativ hisobotlarni shakllantirish va olish;
buxgalteriya hisobi ob'ektlari o'rtasidagi aloqalarni saqlash;
ma'lumotlarning ikki marta kiritilishini bartaraf etish;
korxona byudjetiga muvofiq mablag'larning sarflanishi ustidan markazlashtirilgan nazorat;
debitorlik va kreditorlik qarzlarining markazlashgan hisobi;
xaridlarni markazlashgan holda boshqarish va samarasiz va qimmat xaridlarni bartaraf etish;
inventarizatsiyani boshqarish va ularning harakatini nazorat qilish;
tayyor mahsulotlarni sotishni markazlashtirilgan boshqarish;
ma'lumotlarni qo'lda qayta ishlashga sarflanadigan xodimlar vaqtini qisqartirish;
axborot tizimini qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq inson va moliyaviy resurslarni qisqartirish;
nosozliklarga chidamlilik darajasini va axborot tizimining harakatchanligini oshirish;
ma'lumotlarning ishonchliligi va xavfsizligi darajasini oshirish.

Tarkib:  

“Tashkiliy tuzilma” moduli

"Bosh kitob" moduli

"Kontragentlar bilan hisob-kitoblar" moduli

"Naqd pulni boshqarish" moduli

“Asosiy vositalar” moduli

“Inventarizatsiyani boshqarish” moduli

“Xaridlarni boshqarish” moduli

“Sotishni boshqarish” moduli

“Inson resurslarini boshqarish” moduli

"Ish haqi" moduli

“Tashkiliy tuzilma” moduli

O'zboshimchalik bilan murakkablikdagi ierarxik tuzilmalarda tashkil etilgan istalgan miqdordagi bo'linmalarga ega bo'lgan korxonaning ko'p darajali tashkiliy tuzilmasini yaratish imkoniyatini beradi.

“Tashkiliy tuzilma” moduli tashkilot va bo‘linmalar, mamlakatlar, viloyatlar va tumanlarning zarur ma’lumotnomalarini yuritishni ta’minlaydi.

"Tashkiliy tuzilma" moduli quyidagi asosiy funktsiyalarga ega:

tashkilotlar va bo'linmalarning tashkiliy tuzilmasini saqlash;
ma'lum bir tashkilot darajasida turli funktsiyalardan foydalanish imkoniyatini aniqlaydigan tasniflagichlar bilan ishlash (masalan, xodimlar guruhini saqlash);
mamlakatlar katalogini yuritish;
hududlar ma'lumotnomasini yuritish;
tumanlar ma'lumotnomasini yuritish.

“Tashkiliy tuzilma” moduli “Bosh kitob” va “Inson resurslarini boshqarish” modullari bilan chambarchas integratsiyalashgan.

"Bosh kitob" moduli

“Bosh kitob” moduli “Fido Business Suite” tizimining markaziy moduli hisoblanadi.

“Bosh kitob” moduli sintetik hisob vositasidir; bu erda birlamchi buxgalteriya hisobining barcha yo'nalishlari (tizimlari) va boshqa manbalar bo'yicha xo'jalik operatsiyalari to'g'risidagi ma'lumotlar jamlanadi va bu ma'lumotlar asosida korxona faoliyati bo'yicha konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobot tuziladi.

Integratsiyalashgan bosh kitobning arxitekturasi buxgalteriya hisobi ma'lumotlarining to'liqligi va ishonchliligini kafolatlaydi va kerakli ma'lumotlarni nazorat qilishni ta'minlaydi. Modul vositalari bir vaqtning o'zida bitta ma'lumotlar bazasida korxonaning barcha bo'linmalarining Bosh kitoblarini yuritishni ta'minlaydi.

"Bosh kitob" moduli korxonaning buxgalteriya hisobi modeli talablarini to'liq aks ettirish uchun buxgalteriya hisobi tuzilmasi uchun korxonaning barcha talablarini hisobga oladi. Tegishli hisob tuzilmasidan foydalangan holda (buxgalteriya hisobi registrlari bilan bir qatorda siz hisoblar rejasini tuzishda foydalanuvchi tomonidan belgilanadigan analitik buxgalteriya registrlarini yaratishingiz mumkin). Modul bosh kitobdagi ma'lumotlarning zaruriy darajasini ta'minlaydi.

“Bosh kitob” moduli byudjet ijrosini shakllantirish va monitoring qilish funksiyalarini amalga oshiradi. Byudjet ma'lumotlarini qo'lda kiritish yoki tashqi elektron jadvallardan yuklab olish mumkin.

Global konsolidatsiya funktsiyalari sizga biznes faoliyatining istalgan sohasi, istalgan bo'limda va har qanday darajada batafsil ma'lumot olish imkonini beradi.

General Ledger modulining asosiy xususiyatlari

- operatsiyalarni qayd etish uchun ko'p darajali hisoblar rejasini qo'llab-quvvatlash:

Hisoblar rejasi - bu Fido Business Suite korporativ boshqaruv tizimining barcha modullari tomonidan tranzaktsiyalarni yaratish uchun foydalaniladigan tizimli ma'lumotnoma;

- standart operatsiyalarni o'rnatish;

shaxsiy hisoblar uchun qo'shimcha tahliliy xususiyatlardan majburiy foydalanish uchun belgi o'rnatilishi mumkin - masalan, "kontragent tashkilot", "xizmat turlari" va boshqalar;

 

biznes operatsiyalarini tashkil etish;
hisobot davrlarini belgilash;
valyuta kurslarini hisobga olish;

-           tizim tranzaktsiyalarni kiritishning turli usullarini qo'llab-quvvatlaydi:

“Posting - Operation - Hujjat” ulanishlarini saqlab turgan holda biznes tranzaktsiyalari va tranzaksiyalarining “Fido Business Suite” korxona boshqaruv tizimining boshqa modullaridan tranzaktsiyalarni import qilish;
ushbu tizimlar tomonidan kelishilgan formatda tranzaktsiyalar bilan fayllarni tayyorlash orqali boshqa har qanday dasturiy ta'minot quyi tizimlaridan tranzaktsiyalarni import qilish;
“Bosh daftar” modulidagi “Posting – Tranzaksiya – Hujjat” aloqalarini saqlab turgan holda xo‘jalik operatsiyalari va xabarlarni qo‘lda kiritish va tahrirlash;
hisobdagi qoldiqlarni va aylanmalarni avtomatik hisoblash - analitik xarakteristikalar asosida batafsil tahlil qilish imkoniyati bilan (ular ishlatiladigan hisobvaraqlar uchun);
moliyaviy davrni yopish tartibini avtomatlashtirish va faoliyat turi bo'yicha tashkilotning yakuniy moliyaviy natijasini hisoblash - moslashtirilgan standart operatsiyalar mexanizmidan foydalangan holda;
butun schyotlar rejasi yoki uning bir qismi bo‘yicha standart hisobot shakllarini (aylanma balansi hisobotlari, bosh kitob, buyurtma jurnallari, operatsiyalarni tanlash va boshqalar) funksional va chet el valyutalarida avtomatik tarzda yaratish;
standart va tahliliy hisobotlarni tayyorlash va taqdim etish;
tartibga solinadigan qonunchilik hisobotlarini tayyorlash va taqdim etish.

Xoldinglar va korporatsiyalar uchun imkoniyatlar

“Bosh kitob” moduli filiallari va/yoki sho‘ba korxonalari bo‘lgan xolding tipidagi korxonalarning konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotlari uchun ma’lumotlarni tayyorlash uchun boy imkoniyatlarni o‘z ichiga oladi:

xolding uchun yagona ko'p darajali hisoblar rejasini yuritish;
kompaniyalar guruhi uchun moliyaviy hisobotlarni yuritish, bu bilan alohida kompaniya uchun ham, guruh uchun ham konsolidatsiyalangan hisobotlarni olish;
eliminatsiya operatsiyalarini bajarish tartibini avtomatlashtirish (guruh ichidagi kreditlar, hisob-kitoblar, investitsiyalar, foyda va boshqalarni to'lash) - moslashtirilgan standart operatsiyalar mexanizmidan foydalangan holda;
xolding kompaniyasining konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotini tuzish (moliyaviy ma'lumotlarni mustaqil tahlil qilish va har bir yuridik shaxs yoki filialning hisobotini taqdim etish imkoniyati bilan);
xolding filiallari yoki yuridik shaxslarining moliyaviy ma'lumotlarga kirishini cheklash.

Byudjet ijrosini nazorat qilish imkoniyatlari

“Bosh kitob” moduli byudjet ijrosini monitoring qilish funksiyalarini ulash imkonini beradi.

Byudjet ko'rsatkichlari turli usullarda shakllantirilishi mumkin: qo'lda; avtomatik ravishda, umumiy kitob ma'lumotlari asosida; Microsoft Excel-dan ma'lumotlarni import qilish. Tizimda byudjetlar ijrosini nazorat qilish ham maxsus shakllar, ham hisobotlar yordamida amalga oshirilishi mumkin.

korxona byudjeti va xarajatlar smetasini shakllantirish;
moliyaviy rejani shakllantirish uchun byudjetlar va moliyaviy majburiyatlar asosida hisobotlarni tuzish qobiliyati;
moliyaviy majburiyatlar ro'yxatidagi majburiyatlarni belgilash asosida moliyaviy rejani shakllantirish imkoniyati;
tashqi jadvallardan moliyaviy rejani import qilish imkoniyati;
moliyaviy rejaning bajarilishini avtomatlashtirilgan nazorat qilish:
moliyaviy yo'nalishlarga muvofiqligini kiritish yoki tasdiqlash vaqtida to'lov topshiriqlari summalarini nazorat qilish imkoniyati. reja;
moliyaviy rejaning bajarilishi bo'yicha hisobotlarni olish imkoniyati;
alohida korxona yoki korxonalar guruhida xarajatlar byudjetlarining markazlashtirilgan hisobi:
xarajatlar, xaridlar va to'lovlar byudjetlarining rasmiylashtirilgan modelining mavjudligi;
tashqi manbalardan bo'limlar uchun birlamchi xarajatlar smetasini import qilish imkoniyati;
xarajatlar turlari bo'yicha xarajatlarning umumiy reestrini avtomatik shakllantirish;
birlamchi hujjatlarning (arizalar, buyruqlar, shartnomalar) xaridlar byudjetiga muvofiqligini avtomatlashtirilgan nazorat qilish:
birlamchi hujjatni kiritish bosqichida xarajatlar turlari bo'yicha xaridlar smetasiga muvofiqligini nazorat qilish;
birlamchi hujjatni tasdiqlash bosqichida xarajatlar turlari bo'yicha xaridlar smetasiga rioya etilishini nazorat qilish;
filial xarajatlari turlari bo‘yicha xaridlar smetasiga rioya etilishi ustidan taqsimlangan nazorat;
Byudjet ijrosi natijalari bo'yicha hisobotlarning mavjudligi.

“Bosh kitob” moduli “Naqd pulni boshqarish”, “Pudratchilar bilan hisob-kitoblar”, “Asosiy vositalar”, “Xaridlarni boshqarish”, “Tovar-moddiy zaxiralarni boshqarish”, “Ish haqi fondi” modullari bilan chambarchas bog‘langan.

"Kontragentlar bilan hisob-kitoblar" moduli

Bu kompaniyaning barcha kontragentlar, shu jumladan xaridorlar va etkazib beruvchilar bilan munosabatlarini qayd etish vositasidir.

Chiqarilgan schyot-fakturalarni qayta ishlash, etkazib beruvchilar bilan hisob-kitoblar, soliq hisob-kitoblari, jo'natilgan mahsulotlarni to'lash, daromadlarni tan olish va naqd pul tushumlarini hisobga olish kabi savdo va xarid jarayonlarining odatiy elementlarini avtomatlashtirish etkazib berish va sotish davrlarini sezilarli darajada qisqartiradi, ma'muriy xarajatlarni kamaytiradi. ma'lumotlarni boshqarish jarayonlari.

Modul mablag'larning sarflanishi ustidan qat'iy moliyaviy nazoratni ta'minlaydi va buyurtmani qabul qilishdan pul mablag'larini olishgacha bo'lgan operatsiyalarni avtomatlashtiradi.

Modul xo‘jalik shartnomalarini ro‘yxatdan o‘tkazish va hisobini yuritish imkonini beradi. Shu bilan birga, shartnoma shartlariga muvofiq hisob-fakturalarni rasmiylashtirish va to'lov hujjatlarini chop etish imkoniyati mavjud. Hisob-kitob va schyot-fakturalar jarayonini avtomatlashtirish ularga mos keladigan tranzaktsiyalarni avtomatik ravishda yaratadi.

Modul standart schyot-fakturalar, tuzatishlar, chegirmalar va boshqa tushumlar bo'yicha soliqlarni hisoblash imkonini beradi. Har bir savdo operatsiyasi uchun modul avtomatik ravishda daromadlar va xarajatlar hisoblari uchun buxgalteriya yozuvlarini yaratadi va foydalanuvchi tomonidan belgilangan qoidalar asosida soliq summalarini hisoblab chiqadi.

Modul sizga yuzaga kelgan sana va kechikish davrlari bo'yicha debitorlik qarzlarining holatini tahlil qilish va alohida qarzdorlar bo'yicha hisobotlarni ko'rish imkonini beradi.

Modul sizga bitta markaziy ish stantsiyasidan to'lovlarni boshlash va kuzatish imkonini beradi. Umuman olganda, modul vositalari takroriy va ruxsatsiz to'lovlarning oldini oladi.

"Kontragentlar bilan hisob-kitoblar" moduli kontragentlarning yagona maydonini boshqarish uchun barcha standart funktsiyalarni ta'minlaydi. Modul, shuningdek, kontragentlar katalogidagi ma'lumotlarning takrorlanishining oldini olish uchun kontragentlarni birlashtirish/ajratish kabi funktsiyalarni amalga oshiradi.

Modul batafsil tahlil qilish va Bosh kitob moduli bilan yaqindan integratsiyalashish imkonini beruvchi "Qarshi tomon - Shartnoma - Hujjat - Biznes bitimi - Buxgalteriya yozuvi" ulanishini ta'minlaydi.

Quyi tizimning asosiy funktsiyalari va imkoniyatlari:


banklarning yagona ma'lumotnomasini yuritish;
kontragentlarning yagona ma'lumotnomasini yuritish;
kontragentlar bilan tuzilgan shartnomalarni yuritish va qayd etish;
birlamchi hujjatlarni shakllantirish va qayta ishlash;
soliq hisob-kitoblari va soliq hisobotlari;
multivalyuta hisobi, valyuta kursi va summadagi farqlarni avtomatik hisoblash;
to'lovlarni avtomatik shakllantirish;
hisob-fakturalarni avtomatik yaratish;
standart va tahliliy hisobotlarni tayyorlash va taqdim etish;
tartibga solinadigan qonunchilik hisobotlarini tayyorlash va taqdim etish;
buxgalteriya yozuvlarini yaratish va “Bosh kitob” moduliga eksport qilish.

Yetkazib beruvchilar va mijozlar bilan hisob-kitoblarni hisobga olish

Qoida tariqasida, chiquvchi schyot-fakturalar savdo shartnomasi ma'lumotlari asosida avtomatik ravishda yaratiladi yoki qo'lda ro'yxatga olinadi. Ular tizimda birlamchi hujjatlar sifatida mavjud. Hisob-fakturani yaratish usulidan qat'i nazar, e'lonlar buxgalteriya qoidalariga muvofiq avtomatik ravishda yaratiladi. Kelajakda ularni tuzilgan bitimlar bo'yicha ham, kelib chiqish joylari bo'yicha ham tahlil qilish mumkin.

Hisob-fakturalar har qanday valyutada tuzilishi mumkin. Tizim summalarni buxgalteriya valyutasiga avtomatik konvertatsiya qilishni ta'minlaydi. Yaratilgan tranzaktsiyalar hisob-faktura valyutasida summani ayirboshlash kursi bilan birga saqlaydi, bu sizga valyutaga bo'lingan qarz subschyotlari uchun balansni yaratish imkonini beradi.

Modul quyidagi funktsiyalarni ta'minlaydi:

etkazib beruvchilardan schyot-fakturalarni mustaqil ravishda kiritish imkoniyati, keyinchalik xarajatlarni qabul qilish buyurtmalari va bajarilgan ishlarning sertifikatlariga o'tkazish (narx operatsiyasi);
kiritilgan kirim buyurtmalari va bajarilgan ishlar dalolatnomalari asosida yetkazib beruvchilardan hisob-fakturalarni avtomatik ravishda yaratish imkoniyati;
qarzni to'lash muddati bo'yicha debitorlik va kreditorlik qarzlari to'g'risida ma'lumot olish va aniq birlamchi hujjatlar bo'yicha qarz miqdorini ochish imkoniyati;
kurs farqlari bo'yicha yozuvlarni avtomatik hisoblash, davr oxiridagi xorijiy valyutadagi qarzlarni qayta baholash;
yuk schyot-fakturasi yoki ishni bajarish sertifikati asosida xaridor uchun hisob-fakturani avtomatik ravishda yaratish imkoniyati;
barcha kerakli birlamchi hujjatlar (hisob-fakturalar, schyot-fakturalar, jo'natish buyurtmalari) uchun chop etish usullarini sozlash imkoniyati.

QQS hisobi va Sotib olish va sotish kitoblarini yuritish:

yetkazib beruvchi schyot-fakturalari kontekstida kapitallashtirilgan QQSni hisobga olish, QQSni olgandan keyin byudjetga avtomatik tarzda taqdim etish;
kiruvchi va chiquvchi schyot-fakturalar jurnalini yuritish;
tizimda mavjud bo‘lgan to‘lov hujjatlari, schyot-fakturalar, oldindan to‘lov schyotlari hamda debitorlik va kreditor hujjatlarini moslashtirish (bog‘lash operatsiyalari) bo‘yicha bajarilgan operatsiyalar asosida xarid kitobi va savdo kitobini avtomatik yaratish;
kitoblarni sotish va sotib olish uchun qo'shimcha varaqlarni saqlash va avtomatik ravishda yaratish;
birlamchi hujjatlarni imzolash huquqiga ishonchnomalarni hisobga olishni avtomatlashtirish.

“Yarashish aktlari” bilan ishlash

Modul istalgan davr uchun tashkilot bilan hisob-kitoblarni solishtirish dalolatnomalarini toʻlov valyutasida, istalgan valyutada va istalgan kurs boʻyicha olish imkonini beradi:

kontragentlar bilan solishtirish hisobotlarini avtomatik ravishda yaratish va chop etish;
yarashuv holatini kuzatish: "kontragentga yuborilgan", "kontragent tomonidan tasdiqlangan", "kontragent tomonidan rad etilgan";
oldingi tasdiqlangan kelishish sanasini keyingi solishtirishni hisobga olish.

Yetkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalarni hisobga olish funktsiyalari


alohida korxona yoki korxonalar guruhi doirasida yetkazib beruvchilar va buyurtmachilar bilan tuzilgan shartnomalarning markazlashtirilgan hisobini yuritish;
bog'langan hujjatlar miqdorini nazorat qilish bilan hujjatlarni shartnoma va shartnoma bosqichiga avtomatik ravishda bog'lash imkoniyati;
shartnomadan unga bog'langan barcha hujjatlarni ko'rish imkoniyati;
barcha bosqichlarda mas'ul ijrochilar tomonidan shartnoma bajarilishini nazorat qilish;
shartnomalar doirasida etkazib beruvchilar bilan hisob-kitoblar uchun balanslarni saqlash qobiliyati.

Turli yuridik shaxslar operatsiyalarining yagona ma'lumotlar bazasida buxgalteriya hisobi:

xoldingning turli yuridik shaxslari yoki kompaniyaning alohida filiallari uchun kontragentlar bilan hisob-kitoblarni amalga oshirish va zarur hisobotlarni yagona ma'lumotlar bazasida - yuridik shaxslarning (filiallarning) har biri uchun ham, umuman xolding uchun ham tuzish imkoniyati;
turli yuridik shaxslar (filiallar) xodimlarining axborotdan foydalanish imkoniyatlarini farqlash.

“Kontragentlar bilan hisob-kitoblar” moduli “Bosh kitob”, “Xaridlarni boshqarish”, “Tovar-moddiy zaxiralarni boshqarish”, “Naqd pul mablag‘larini boshqarish” modullari bilan chambarchas bog‘langan.

"Naqd pulni boshqarish" moduli

Bu bank va naqd pul hisobvaraqlaridagi pul oqimlarini hisobga olish, har xil turdagi qarzlar va hisobdor shaxslar bilan operatsiyalarni hisobga olish vositasidir.

Naqd pulni boshqarish moduli joriy, xorijiy valyutadagi va maxsus bank hisobvaraqlari bo‘yicha hisob yuritish imkonini beradi.

Modul bank ko‘chirmalarini qo‘lda va avtomatik kiritish va ularni tizim ma’lumotlari bilan solishtirish imkonini beradi.

Naqd pulni boshqarish modulining asosiy vazifalari:

-          belgilangan valyutalarda ixtiyoriy miqdordagi joriy hisoblarni yuritish;

-           bank koʻchirmalarini yuritish, koʻchirmalar boʻyicha nazorat summalarini qayd etish, hujjatlarning joylashtirilishini nazorat qilish:

bank hisobotlarini qo'lda kiritish va tahrirlash;
bank bayonoti satrlarini solishtirish;
bank hisobotlarini tahrirlash va xatolarni nazorat qilish;
bank hisob-kitoblarini avtomatlashtirilgan tarzda kiritish;
standart operatsiyalar uchun e'lonlarni shakllantirish bilan to'lov hujjatlarini joylashtirish;
funksional va xorijiy valyutadagi joriy va depozit hisobvaraqlari bo‘yicha operatsiyalarni hisobga olish – “Bank-Mijoz” tizimlari bilan integratsiyalashuv orqali kiruvchi va chiquvchi to‘lov topshiriqnomalarini ham qo‘lda, ham avtomatik tarzda kiritish;
xorijiy valyutadagi bank hisobvaraqlarini avtomatik qayta baholash;
buxgalteriya yozuvlarini yaratish va Bosh kitob moduliga eksport qilish;
istalgan davr uchun joriy hisobvaraqlarning qoldiqlari va aylanmalari bo'yicha operativ va tahliliy hisobotlarni shakllantirish;
pul operatsiyalari bo'yicha hisobot - Microsoft Excel formatidagi ish kitoblari shaklida yaratilgan standart tahliliy va buxgalteriya hisobotlarining mavjudligi.

To'lovlarni hisobga olish

Xarajatlar hisobotini kiritish va chop etish;
hisoblangan summalardan foydalanish yo'nalishlariga qarab avtomatik ravishda operatsiyalarni yaratish;
hisobdor shaxslarning xorijiy valyutadagi qarzlarini qayta baholash;
byudjet doirasida hisoblangan mablag'larning sarflanishini nazorat qilish imkoniyati.

Kassa operatsiyalarini hisobga olish

belgilangan valyutalarda nazorat-kassa mashinalarining ixtiyoriy sonini yuritish, maqsadli kodlardan foydalangan holda operatsiyalar va qoldiqlarni hisobga olish;
kassa operatsiyalarini (kassa orqali pul oqimlari) ham funktsional valyutada, ham muayyan operatsiyaning xorijiy valyutasida hisobga olish;
kiruvchi va chiquvchi kassa orderlarini chop etish, kassa daftariga insert varaqlari, kassir hisobotlari, analitik transkriptlarni chop etish.

Naqd pulni boshqarish moduli Bosh kitob, xaridlarni boshqarish, tovar-moddiy zaxiralarni boshqarish va kreditorlik qarzlari modullari bilan chambarchas integratsiyalashgan.

“Asosiy vositalar” moduli

Bu asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar va tugallanmagan qurilishni hisobga olish uchun kompleks dasturiy yechimdir. U ko'rsatilgan aktivlarning barcha turlarining operatsion va buxgalteriya hisobini yuritish uchun mo'ljallangan. Modul optimal soliq to'lash va buxgalteriya strategiyasini taqdim etadi.

“Asosiy vositalar” moduli asosiy vositalarning bir nechta registrlarini, shu jumladan soliq va buxgalteriya hisobini yuritishni ta'minlaydi. Soliqlarni hisoblash va hisobot berish funktsiyalari soliq qonunchiligi talablariga javob beradigan tarzda sozlanishi mumkin. Soliq va buxgalteriya hisobi uchun tizim har qanday mavjud amortizatsiya usullaridan, shuningdek, amortizatsiya to'lovlarini hisoblash uchun maxsus ishlab chiqilgan formulalardan foydalanishga imkon beradi. Bundan tashqari, modul tugallanmagan qurilish va nomoddiy aktivlar hisobini yuritishi mumkin.

Asosiy vositalar moduli mol-mulk solig'i to'lovlarini optimallashtirish imkonini beradi. Tizimda siz cheksiz miqdordagi mustaqil kitoblarni belgilashingiz va soliq hisobini yuritish uchun optimal amortizatsiya strategiyasini tanlashingiz mumkin.

Asosiy vositalar moduli analitik hisob funksiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi. Moslashuvchan aktivning joylashuv kodlashidan foydalanib, foydalanuvchi mas'ul xodimni va aktivning joylashgan joyini tezda aniqlashi mumkin. Inventarizatsiya funksiyasi aktivlarning davriy inventarlarini hujjatlashtirish imkonini beradi. Tizim sizga inventarizatsiya qilingan ob'ektlarni solishtirish va etishmayotgan ob'ektlar bo'yicha hisobotlarni chiqarish imkonini beradi.

“Asosiy vositalar” moduli kiruvchi, chiquvchi va hisobdan chiqarilgan aktivlar bo‘yicha hisobotlarni yaratish imkonini beradi. Muayyan ob'ektlar uchun mas'ul bo'lgan xodimlar o'z vaqtida va aniq analitik buxgalteriya ma'lumotlarini oladilar.

“Asosiy vositalar” moduli qurilish boshlanishidan to ishga tushirilgunga qadar tugallanmagan qurilish loyihalarini boshqarish imkonini beradi. Bu loyihaning butun hayoti davomida xarajatlarni hisobga olish va tahlil qilish va qurilish tugagandan so'ng ushbu xarajatlarni kapitallashtirish uchun qulay vositani taqdim etadi.

Modulning asosiy funktsiyalari:


aktivlar bilan operatsiyalar (kelish, tasarruf etish, harakatlanish va boshqalar);
asosiy vositalar va nomoddiy aktivlarning amortizatsiyasi;
asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar reestrini yuritish;
mol-mulk solig'ini hisoblash;
asosiy vositalarni qayta baholash;
kapital qo'yilmalarni hisobga olish.

Quyi tizimning boshqa xususiyatlari:

Yagona ma'lumotlar bazasida turli yuridik shaxslar yoki kompaniyaning alohida filiallarining asosiy vositalari hisobini yuritish imkoniyati;
yuridik shaxslar (filiallar) xodimlarining axborotdan foydalanishini cheklash;
asosiy vositalarning soliq hisobini me'yoriy-huquqiy hujjatlar talablariga qat'iy muvofiq ravishda olib borishni ta'minlaydigan buxgalteriya va soliq qiymatlarini alohida saqlash va avtomatik shakllantirish imkoniyati;
doimiy va vaqtinchalik farqlar summalarini soliq hisobida aks ettirish uchun hisobotlarning mavjudligi;
avans to‘lovlarini hisobga olgan holda asosiy vositalar qiymatining valyuta ekvivalentlarini avtomatik hisoblash;
mijozlar va inventar raqamlari bo'yicha ijaraga olingan uskunalarning hisobini yuritish imkoniyati;
barcha turdagi birlamchi hujjatlarni shakllantirish (ombor kvitansiyasi, schyot-faktura, ichki harakatga oid hujjatlar, jo‘natish hujjatlari, lizingga olingan asbob-uskunalarni qabul qilish va boshqalar).
OS6, OS1 birlamchi buxgalteriya shakllarini shakllantirish; OS 4 va boshqalar;
barcha operatsiyalar uchun tranzaktsiyalarni avtomatik yaratish;
asosiy vositalar qiymatini qayta baholashni tashkil etish imkoniyati;
qurilishi tugallanmagan va foydalanishga topshirilmagan ob'ektlar bo'yicha xarajatlar va xarajatlarni hisobga olishni qo'llab-quvvatlash;
OT inventarizatsiyasi (inventarizatsiya uchun ob'ektlarning kerakli ro'yxatini tuzish imkonini beruvchi "Inventarizatsiya varag'i" hisobotining mavjudligi);
Kelgusi davrlarning xarajatlarini hisobga olish, ularni avtomatik ravishda xarajatlarga teng yoki moslashtirilgan algoritm bo'yicha kiritish imkoniyati
Microsoft Excel jadval formatida taqdim etilgan standart tahliliy, buxgalteriya va soliq hisobotlari to'plamining mavjudligi.

“Asosiy vositalar” moduli “Bosh kitob” va “Inventarizatsiyani boshqarish” modullari bilan chambarchas integratsiyalashgan.

“Inventarizatsiyani boshqarish” moduli

Tovar-moddiy boyliklarning miqdoriy (ombor) va tannarx (hisob va boshqaruv) hisobi muammolarini hal qiladi.

Inventarizatsiyani boshqarish moduli mahsuldorlikni oshiradi, ombor xarajatlarini kamaytiradi va buxgalteriya hisobining aniqligini oshiradi. Modul moddiy inventarlarning barcha xususiyatlarini tahlil qilish, samarali nazorat qilish va moddiy zaxiralar darajasini pasaytirishni ta'minlaydi.

Quyi tizimning asosiy funktsiyalari va imkoniyatlari:


- ombor topologiyasining batafsil tavsifi. Ombor maydonini tavsiflovchi cheksiz ombor tahlilini yaratish va ulardan foydalanish imkoniyati: qabul qilish va jo'natish joylari, saralash joylari, sifat nazorati, yo'laklar, tokchalar, javonlar, kameralar, yerni saqlash joylari, terish, qadoqlash va hk.

- omborlar, tovarlar, tovarlar turlarining klassifikatorini va tushum o'lchov birliklarini yuritish:

butun korxona uchun pozitsiya, partiya va ombor bo'yicha saqlash joylarini bir xilda aniqlash;
inventar, seriya va partiya raqamlarini nazorat qilish;
buyumlarni saqlash joylarini va inventarni boshqarish qoidalarini aniqlash;
partiyalarni qismlarga ajratish va bu qismlarni turli xil saqlash joylariga kuzatish.

- real vaqt rejimida inventarizatsiyaning oxirgi operatsiyasi darajasida inventarizatsiya yozuvlarini yuritish.


- inventar ob'ektlarini holati, versiyasi, partiyasi, seriya raqami, joylashuvi va boshqa parametrlar bo'yicha monitoring va nazorat qilish.

- Lavozimlardan foydalanish bo'yicha ma'lumotlar va operatsiyalar bo'yicha kunlik hisobotlarni taqdim etish.

- Har bir tegishli tranzaksiya uchun Bosh kitob moduli ma'lumotlarini shaffof yangilash.

- tovar-moddiy zaxiralar bilan operatsiyalar, masalan, qabul qilish, qaytarish, ko'chirish, hisobdan chiqarish, chiqarish va boshqalar.

- birlamchi hujjatlarni shakllantirish (omborga kirim orderi, ichki harakatga oid hujjatlar, hisobdan chiqarish dalolatnomalari, chiqim orderlari, autsorsing uchun TTN va boshqalar).

- yagona nomenklatura katalogini yuritish.

- o'xshash xususiyatlarga ega bo'lgan narsalarni foydalanuvchi tomonidan belgilangan sinflarga guruhlash.

- inventarizatsiyaga kiritilmagan narsalarni aniqlash.

-          Inventarni zahiraga qo'yish va zaxira hujjatiga muvofiq jo'natish imkoniyati:

inventarizatsiyaning barcha tuzatishlari, o'zgarishlari va harakatlari bo'yicha nazorat hisobotlarini yuritish;
to'plamni bron qilish qoidalarini qo'llab-quvvatlash.

- etkazib beruvchilardan tovar va materiallarni qabul qilishni aks ettirish uchun turli sxemalardan foydalanish imkoniyati:


taqsimlangan sxema: omborga tushum faktini faqat miqdoriy ko'rinishda aks ettirish, so'ngra etkazib beruvchidan schyot-fakturani kiritish va buxgalter tomonidan xarajatlarni kirim orderlari qatoriga o'tkazish (narx operatsiyasi);
integratsiyalangan sxema: butun operatsiya omborga kiritiladi (kvitansiya buyurtmasini kiritish, hisob-fakturani avtomatik yaratish, narxlash);
schyot-faktura qabul qilinganda ushbu narxni keyinchalik tuzatish bilan standart narx bo'yicha kvitansiyani baholashga imkon beradigan "fakturasiz etkazib berish" ni hisobga olish sxemasi (hisobotda kvitansiya buyurtmasi uchun etkazib beruvchidan schyot-faktura bo'lmasa ishlatiladi). davr).

To'g'ridan-to'g'ri tayyor mahsulotlarning ma'lum bir turini (aniq partiyasini) ishlab chiqarish uchun to'g'ridan-to'g'ri usuldan foydalangan holda xom ashyo va butlovchi qismlarni hisobdan chiqarish imkoniyati.

Ko'p darajali to'plamlar tizimini yaratish qobiliyati (bir to'plam boshqasiga kiritilishi mumkin), bu sizga mahsulotni taqsimlash va omborda va xarajatlarni hisobga olishda aks ettirish uchun turli xil ma'lumotlar modellarini amalga oshirish imkonini beradi.
Vaqtinchalik saqlash omborlari, xavfsiz saqlash omborlari yoki bojxona omborlaridagi tovar-moddiy boyliklarni miqdoriy hisobga olish.
Hisobdan chiqarish xarajatlarini baholashning turli usullaridan foydalangan holda inventarizatsiya ob'ektlarining xarajatlarini hisobga olish: FIFO, LIFO, O'rtacha yoki Dinamik (partiyaning haqiqiy qiymatiga asoslangan buxgalteriya hisobi).
Turli buxgalteriya sub'ektlari (yuridik shaxslar, filiallar, savdo bo'linmalari va boshqalar) uchun ma'lum bir ob'ekt bo'yicha turli xil xarajatlar smetalaridan foydalanish imkoniyati.
Xarajatlar va ombor hisobi ma'lumotlarini mustaqil ravishda tuzatish imkoniyati.
Hisobot bo'yicha tovar-moddiy zaxiralarning (sobiq banklararo ob'ektlar) balansdan tashqari xarajatlarini hisobga olishni tashkil etish imkoniyati. Ombordan moddiy javobgar shaxsga (MRP) o'tishda saqlash hisobvaraqlaridan xarajatlar hisoblariga avtomatik ravishda hisobdan chiqarish yozuvlarini yaratish va har bir MOLga tayinlangan materiallarning miqdori va narxi to'g'risidagi ma'lumotlarning mavjudligi.
Saqlash yoki qayta ishlash uchun qabul qilingan tovarlar va materiallarning balansdan tashqari balansdan tashqari harakatlanishi, prokatga qo'shilmagan yoki balansdan tashqari hisobvaraqlardan foydalangan holda prokladkalar bilan birga. Tovar va materiallarning qiymatini joriy hisobdan chiqarish qiymati bo'yicha hisobdan chiqarish, etkazib beruvchidan tarixiy narx (etkazib berish narxi) bo'yicha qarzdorlik yuzaga kelganda va etkazib beruvchiga tovarlar va materiallarning qaytarilishini aks ettirish. og'ishlarni avtomatik hisoblash va og'ishlar uchun yozuvlarni shakllantirish.
Ichki harakat uchun hujjatlarni shakllantirish. Korxonaning masofaviy bo'linmalari o'rtasida inventar buyumlarni ko'chirishda, yo'lda ombordagi inventarlarni hisobga olish mumkin.
Microsoft Excel formatida tovar-moddiy zaxiralar (aylanma varaqasi, ombor portreti, schyot-faktura registrlari va boshqalar) harakati bo‘yicha analitik, buxgalteriya va soliq hisobotlarining standart to‘plamining mavjudligi. 1

Biznesingiz uchun yechim topmadingizmi?

Ariza qoldiring va menejerimiz siz bilan bog'lanadi va siz uchun individual echimni tanlaydi!