Elektrohisob DK

To'lovlarni qabul qilish tizimi

Elektrohisob DK

"Elektr hisobi" kompyuterini yaratish maqsadlari:

 • elektr energiyasi iste'molchilarining yagona markazlashtirilgan ma'lumotlar bazasini yaratish;
  “O‘ZBEKENERGO” DAKning barcha darajadagi iste’molchilarga elektr energiyasini yetkazib berish va to‘lash texnologik jarayonlariga jalb qilingan bo‘linmalari mutaxassislarining mehnat unumdorligini oshirish;
  “O‘ZBEKENERGO” DAK tarmog‘i iste’molchilariga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish;
  iste'molchilar bilan elektr energiyasini hisobga olish va to'lash jarayonlari bilan bog'liq operatsion xarajatlarni kamaytirish;
  “O‘ZBEKENERGO” DAK mutaxassislarining jamoaviy mehnat darajasi va samaradorligini oshirish;
  To'lovlarni yig'ish va investitsiyalar rentabelligini oshirish;
  On-Line texnologiyasi asosida iste'molchilar bilan elektr energiyasini hisobga olish va to'lash jarayonlarini avtomatlashtirish;
  “O‘ZBEKENERGO” DAK tarmog‘i iste’molchilariga axborotni oshkor etishning talab darajasi (standarti)ga muvofiq, savdo kompaniyasining hisob-kitob resurslariga masofaviy kirish xizmatlarini ko‘rsatish orqali maksimal darajada axborotni ta’minlash;
  Barcha darajalar va sohalarda sotish jarayonlarini standartlashtirish;
  real vaqt rejimida to'lovlar, uzilishlar, tuzilgan shartnomalar to'g'risidagi ma'lumotlarni tezda olish;
  Barcha darajadagi birliklarni boshqarish qobiliyatini ta'minlash;
  Chiqarilgan hisobotlarni topshirish muddatlari qisqartirildi;
  Ko'p masalalar bo'yicha tezda qaror qabul qilish imkonini beruvchi boshqaruv harakatchanligini sezilarli darajada oshirish. Bundan tashqari, hisob-kitoblarning aniqligi va aniqligini oshirish natijasida vaqt yo'qotishlari kamayadi va buxgalteriya hisobi sifati yaxshilanadi;
  Elektrouchet PC va elektr energiyasi iste'molini monitoring qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimlari (AS KUE) o'zaro ta'siri ostida elektr energiyasini (energiyani) hisobga olish va iste'mol qilish bo'yicha operativ nazoratni amalga oshirish imkoniyatini ta'minlash;
  “O‘ZBEKENERGO” DAKning turli bo‘linmalari o‘rtasida elektron ma’lumot almashish va o‘zaro hamkorlik qilish uchun taqsimlangan infratuzilmani joriy etish.

Yechimlar:

 • maishiy va yuridik iste'molchilarning maishiy va yuridik iste'molchilarning shaxsiy kartochkalarini tarqatish tarmog'iga tayangan holda yuritishni avtomatlashtirish hamda majmua faoliyati uchun barcha zarur rekvizitlarni ko'rsatish;
  maishiy va yuridik iste'molchilar tomonidan elektr energiyasi iste'molini hisobga olish va to'lovlarni avtomatlashtirish;
  iste'molchilarni elektr energiyasi uchun to'g'ri va o'z vaqtida to'lash uchun ishonchli va etarli ma'lumotlar bilan ta'minlashni avtomatlashtirish;
  Elektr energiyasini hisobga olish asboblarini hisobga olish va harakatini avtomatlashtirish;
  Korxonalar va tashkilotlarning podstansiyalari va taqsimlash markazlarida iste’mol qilingan elektr energiyasi balanslarini standart yo‘qotishlar va uzatish qurilmalaridagi haqiqiy yukni hisobga olgan holda hisoblashni avtomatlashtirish;
  iste'molchilarga etkazib berish liniyasida elektr energiyasi yo'qotishlarini hisoblashni avtomatlashtirish, hisoblangan va haqiqiy yo'qotishlardagi og'ishlar haqida ma'lumot olish; nomutanosibliklarni aniqlash va hisoblash uchun resurslarni olish va iste'mol qilish balansini hisoblash;
  “O‘ZBEKENERGO” DAK ierarxiyasining har bir darajasi – taqsimlash tarmoqlari, PTPP va “O‘ZBEKENERGO” DAK filiallari bo‘yicha hisobot hujjatlarini taqdim etishni avtomatlashtirish;
  Yuridik va maishiy iste'molchilar bilan turli xil to'lov variantlarini avtomatlashtirish:
  tijorat banklari va “O‘zbekiston pochtasi” orqali;
  PAYNET orqali;
  SMS-vositalari (savdo-sanoat palatasi) orqali.
  Iste'molchilarga operativ ma'lumotlarni taqdim etishni avtomatlashtirish:
  shaxsiy hisobingiz orqali;
  SMS xabarlar orqali.

Tarkib:

 • Elektr hisobi kompyuteri quyidagi quyi tizimlardan iborat:

  - ma'muriyat,

  - me'yoriy va ma'lumotnoma ma'lumotlarini saqlash

  - buxgalteriya hisobi va qonuniy iste'molchilar bilan hisob-kitoblar;

  - buxgalteriya hisobi va maishiy iste'molchilar bilan hisob-kitoblar;

  - texnik jihozlarni hisobga olish;

  - bo'limlar faoliyatini monitoring qilish

  - iste'molchiga operativ ma'lumotlarni taqdim etish

  - eski tizimlardan ma'lumotlarning ko'chirilishini (konvertatsiyasini) ta'minlash

  - da'volar faoliyatini ta'minlash

  - tashqi tizimlar bilan o'zaro ta'sir qilish

  - tartibga solinadigan hisobotlarni shakllantirish;

  - tahliliy hisobotni shakllantirish;

  - resurslarni iste'mol qilish rejalarini hisoblash;

  - iste'molchining hozirgi holati (vitrin),

  - Buxgalteriya hisobi.

  "Ma'muriyat" quyi tizimi

  “ELEKTRUCHET” SHKning “Ma’muriyat” quyi tizimi foydalanuvchilar va foydalanuvchilar guruhlarini ro‘yxatga olish, ularning ma’lumotlarini saqlash va o‘zgartirish, “O‘ZBEKENERGO” davlat aksiyadorlik kompaniyasining muayyan bo‘linmasi va boshqa bo‘linmalari resurslariga kirish huquqini belgilash uchun mo‘ljallangan. “O‘ZBEKENERGO” davlat aksiyadorlik jamiyati bo‘linmalarining tashkiliy tuzilmasi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni yuritish, shuningdek, ELEKTR HUQBEK HISOBOT SHKning boshqa barcha quyi tizimlarining ish parametrlarini belgilash.

  "Me'yoriy va ma'lumotnoma ma'lumotlarini saqlash (RNI)" quyi tizimi

  “O‘zbekenergo” DAK ma’lumotlar markazidagi “Normativ ma’lumotnoma ma’lumotlarini yuritish” kichik tizimi tizim funksiyalarini bajarish va tegishli ma’lumotlarni sinxronlashtirishni tashkil etishda foydalaniladigan barcha ma’lumotnoma ma’lumotlarini saqlash, yuritish va yangilab turish uchun mo‘ljallangan. ma'lumotnoma ma'lumotlarini markazlashtirilgan boshqarish vazifalari doirasida "O'zbekenergo" DAKning avtonom faoliyat yurituvchi bo'linmalari "O'zbekenergo" DAK ma'lumotlar markazidagi ma'lumotlar bilan.

  "Buxgalteriya hisobi va qonuniy iste'molchilar bilan hisob-kitoblar" quyi tizimi

  “Buxgalteriya hisobi va qonuniy iste’molchilar bilan hisob-kitoblar” kichik tizimi “O‘ZBEKENERGO” DAK elektr tarmoqlariga ulangan qonuniy iste’molchilar bilan shartnomalar tuzish, hisob-kitoblar va iste’mol qilingan elektr energiyasi uchun to‘lovlarni yuritish uchun mo‘ljallangan.

  "Buxgalteriya hisobi va maishiy iste'molchilar bilan hisob-kitoblar" quyi tizimi

  “Maishiy iste’molchilar bilan hisob-kitoblar va hisob-kitoblar” kichik tizimi “O‘ZBEKENERGO” DAK elektr tarmoqlariga ulangan maishiy iste’molchilar bilan shartnomalar tuzish, hisob-kitoblar va iste’mol qilingan elektr energiyasi uchun to‘lovlarni yuritish uchun mo‘ljallangan.

  "Elektr energiyasini iste'mol qilish rejalarini hisoblash" quyi tizimi

  "Elektr energiyasini iste'mol qilish rejalarini hisoblash" quyi tizimi hisob-kitob davri uchun iste'molchilar kontekstida PTES rejasini va har bir RES uchun hisob-kitoblarni kiritish uchun mo'ljallangan.

  "Texnik jihozlarni hisobga olish" quyi tizimi

  "Texnik jihozlarni hisobga olish" kichik tizimi elektr energiyasini iste'mol qilish, ularning harakati va texnik xizmat ko'rsatishni hisobga olish jarayonlarida ishtirok etadigan texnik jihozlarni hisobga olish uchun mo'ljallangan.

  RES va TPES faoliyatini monitoring qilish

  Quyi tizim “O‘ZBEKENERGO” DAK rahbariyati tomonidan bo‘linmalar faoliyati ustidan nazorat va monitoringni ta’minlaydi.

  "Elektr energiyasi iste'molchisini tezkor ma'lumot bilan ta'minlash" quyi tizimi

  "Elektr energiyasi iste'molchisini operativ ma'lumot bilan ta'minlash" quyi tizimi iste'molchiga shaxsiy kabinet holati to'g'risida ma'lumot berish va iste'molchidan Internet va mobil uyali aloqa orqali ilovalar ko'rinishida ma'lumot olish uchun mo'ljallangan.

  "Eski tizimlardan ma'lumotlarni konvertatsiya qilishni ta'minlash" quyi tizimi

  "Eski tizimlardan ma'lumotlarni konvertatsiya qilishni ta'minlash" quyi tizimi "ELECTRUCHET" shaxsiy kompyuterini ishga tushirish bosqichida eski tizimlardan ma'lumotlarni uzatish jarayonlarini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan. Quyi tizimning funktsiyalari uzatilgan ma'lumotlarning to'liqligi, yaxlitligi va ishonchliligini (iloji bo'lsa) nazorat qilishni ta'minlashi va qarorlar qabul qilish va qo'shimcha ma'lumotlarni tekshirish uchun uzatish jarayonlarining tegishli protokollarini chiqarishi kerak.

  "Da'vo faoliyatini qo'llab-quvvatlash" quyi tizimi

  “Da’vo va da’vo faoliyatini qo‘llab-quvvatlash” quyi tizimi “O‘ZBEKENERGO” DAK iste’molchilari bilan da’vo va da’vo faoliyatini yuritish jarayonlarini avtomatlashtirish uchun mo‘ljallangan.

  Tashqi tizimlar bilan o'zaro ta'sir

  "ELECTRUCHET" kompyuteri pochta, tijorat banklari, PAYNET tizimi, Davlat soliq qo'mitasi (Davlat soliq qo'mitasi), 1-C Buxgalteriya dasturi, ASKUE va uyali aloqa kompaniyalari bilan axborot almashinuvini amalga oshiradi.

  "Tartibga solinadigan hisobotlarni shakllantirish" quyi tizimi

  “Tartibga solinadigan hisobotlarni yaratish” quyi tizimi turli shakllarda tartibga solinadigan hisobotlarni tayyorlash va berish uchun mo'ljallangan.

  Ishlab chiqilgan hisobot shakllari tegishli normativ hujjatlar talablariga javob beradi.

  “Analitik hisobotlarni yaratish” quyi tizimi

  “Tahlil hisobotini yaratish” quyi tizimi turli formatlarda tahliliy hisobotlarni tayyorlash va chiqarish uchun moʻljallangan.

  "Iste'molchining hozirgi holati (vitrin)" quyi tizimi

  "Iste'molchining hozirgi holati (vitrin)" quyi tizimi tarqatish zonasi abonent bo'limi xodimlariga iste'molchining shaxsiy kabinetining ko'rish kunidagi holati to'g'risidagi ma'lumotlarni yaratish va taqdim etish uchun mo'ljallangan.

  "Buxgalteriya hisobi" quyi tizimi

  "Buxgalteriya hisobi" quyi tizimi 1C-Buxgalteriya hisobiga ulanish uchun "Sintetik buxgalteriya" (buxgalteriya hisobidagi jami yozuvlar) va "Analitik buxgalteriya" (har bir iste'molchi uchun hisobvaraqlar to'g'risida ma'lumot berish) ni o'z ichiga oladi.

  Tizim arxitekturasi

  Elektrouchet shaxsiy kompyuteri uch darajali arxitekturada ("ingichka mijoz") amalga oshirilgan va real vaqt rejimida (On-Line) ishlaydigan o'zaro bog'langan dasturiy modullardan iborat.

  Tizimning ishlashi quyidagi asosiy komponentlarning o'zaro ta'siri bilan ta'minlanadi:

  - asosiy va zaxira ma'lumotlar serverlari;

  - Ilova va xavfsizlik serverlari;

  - Aloqa serveri.

  Aloqa infratuzilmasi “O‘zbekenergo” DAKning shaxsiy korporativ ma’lumotlar tarmog‘i (KSDN), lizing asosida taqdim etiladigan aloqa infratuzilmasi, Internet-kanallari, Respublika hududini qamrab olgan mobil va umumiy foydalanishdagi telefon tarmoqlari va barcha turdagi front-ofislarning o‘zaro hamkorligini ta’minlashga asoslanadi. “O‘zbekenergo” DAKning o‘z bo‘linmalari va boshqa tashkilot va idoralar bo‘linmalarining front-ofislari “O‘zbekenergo” DAK ma’lumotlar markazi bilan bog‘langan.

   

Biznesingiz uchun yechim topmadingizmi?

Ariza qoldiring va menejerimiz siz bilan bog'lanadi va siz uchun individual echimni tanlaydi!